ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 164 ГПИЕ

Уважаеми колеги, ученици, родители и гости на нашия сайт,

На тази страница ще Ви информираме за създаването и работата на Обществения съвет към 164. ГПИЕ "М. де Сервантес".

  *******************************

8.12.2016 г. - Заповед на директора - определяне на  членове и резервни членове на обществения съвет, представител на настоятелството, представители на ученическото самоуправление

7.12.2016 г. - обществения съвет проведе първото си заседание и избра своя председател - д-р Донко Георгиев

7.12.2016 г. - проведен беше вторият етап от избора. Учреден беше общественият съвет на Гимназията.

30.11.2016 г. и 1.12.2016 - Проведен беше първият етап от избор на родители, номинирани за участие в обществения съвет - 24 представители на родителите. Един клас не излъчи представител.

16.11.2016 г. - ПОКАНА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 

 

 *******************************

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров