ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 8. КЛАС

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 ІХ клас - 1 място с II чужд език английски

ХІ клас

1 място с ІІ чужд език френски

1 място с ІІ чужд език португалски

 

ХІІ клас

1 място с II чужд език английски         

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 11.07.2017 г. до 31.08.2017 г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

1.      Заявление за допускане до конкурсни изпити

 

2.      Документ за завършен предходен клас през учебната 2016/2017 г.

 

Забележки:

1. Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО СОФИЯ-ГРАД.

2. Право на кандидатстване за свободните места в IX клас имат ученици, които в VIII клас са се обучавали в профлирани паралелки със същия или сходен профил (без професионални гимназии).

3. Кандидатите за IX клас не полагат изпит по втори чужд език.


КОНКУРСНИТЕ  ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

1.      Испански език /писмен и устен/ - 04.09.2017 г., 9.00-12.00 ч.(писмен) и 13.00-15.00 ч. (устен)

2.      ІІ чужд език /писмен и устен/ - 05.09.2017 г., 9.00-12.00 ч.(писмен) и 13.00-15.00 ч. (устен)

Класирането се извършва по състезателен бал,

който се формира от удвоената оценка от изпита по ИЕ и оценката от изпита по ІІ ЧЕ

Обявяване на класирането - 7 септември 2017г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ: - 08.09.2017 г.

КОНСПЕКТИТЕ ПО ИСПАНСКИ И ІІ ЧУЖД ЕЗИК ЩЕ БЪДАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ.

ЗА СПРАВКИ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – канцелария, ІV етаж. 

 

 

От ръководствотоДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров