ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Прием В ОСМИ КЛАС след ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 16.08.2017 Г.

16.08.2017 г.

Свободно място за прием в 8. клас след трети етап

1 МЯСТО - МЛАДЕЖ - Испански / ФРЕНСКИ ЕЗИК

Подаване на документи:

От 17.08.2017 до 28.08.2017 година от 8.30 до 16.30 часа в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

1. Молба до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал и копие

 

Класиране на учениците:

  • Комисия, определена със заповед  на директора на 164. ГПИЕ класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от класирането се обявяват на 29.08.2017 година
  • Записване на ученикът - на 29.08.2017  година

 

Директор

                                                                                                        З. Йончева

 ----------------------------------------------------------------------------------------

28.07.2017 година

ПРОТОКОЛ ОТ КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО ЗА МОМИЧЕ С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ФРЕНСКИ

----------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 г.

Свободно място за прием в 8. клас след трети етап

1 МЯСТО - ДЕВОЙКА - Испански / ФРЕНСКИ ЕЗИК

Подаване на документи:

От 21.07.2017 до 27.07.2017 година от 8.30 до 16.30 часа в канцеларията на гимназията се подават следните документи:

1. Молба до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити- оригинал и копие

Класиране на учениците:

  • Комисия, определена със заповед  на директора на 164. ГПИЕ класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от класирането се обявяват на 28.07.2017 година в 12.00 часа
  • Записване на ученичката - на 28.07.2017  година до 17.00 часа

 

  **************************************************

 

Балообразуване за прием в VIII клас в 164. ГПИЕ:

1. Удвоен резултат от теста по БЕЛ                  точките от служебната бележка

2. Удвоен резултат теста по математика          точките от служебната бележка

3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование - превърната в точки*

4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование- превърната в точки*

 ------------------------------

*- превръщането в точки се извършва от комисията по следната скала: Отличен 6 - 50 т.; Мн. добър 5 -39 т.; Добър 4 - 26 т.; Среден 3 - 15 т.

 (Съгл. чл. 9, ал. 10 от Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците)  

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Молба за записване /бланка на училището/

3. Формуляр на ученика /бланка на гимназията/

4. Здравен картон
5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

Директор

З. Йончева


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров