ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА. ПЪРВИ ЧАС НА КЛАСА. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ,

Откриването на учебната 2017/2018 година ще бъде

от 10.00 часа на 15.09.2017 г. в двора на гимназията.

 

 

Часът на класа ще се проведе на 15.09.2017 г., както следва:

  • 8. клас - от 8.30 до 9.45 ч.  
  • 9. клас -  от 9.00 до 9.45 ч.
  • 10. - 12. клас - от 10.45 до 11.30 ч.

 

Разпределението на класните стаи за първия час на класа е:

8. клас - 11 (А), 12 (Б), 13 (В), 14 (Г), 43 (Д) и 40 (Е) стая

9. клас - 21 (А), 22 (Б), 23 (В), 24 (Г) и 25 (Д) стая

10. клас - 21 (А), 20 (Б), 31 (В), 41 (Г) и 42 (Д) стая

11. клас - 22 (А), 23 (Б), 24 (В), 25 (Г), 26 (Д) стая

12. клас - 32 (А), 33 (Б), 34 (В), 35 (Г) и 36 (Д)  стая

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ СПИСЪЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В 8. КЛАС,  РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ, СА ЗАЛЕПЕНИ НА ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ ПОРТИЕРА.

КЛАСОВЕТЕ СА, КАКТО СЛЕДВА:

А и Б - с втори чужд език АНГЛИЙСКИ

В и Г - с втори чужд език ФРЕНСКИ

Д - с втори чужд език ПОРТУГАЛСКИ

Е - с втори чужд език ИТАЛИАНСКИ

 

Родителските срещи ще се проведат по следния график:

  • 8. и 9. клас - 18.09.2017 г. от 18.45 часа
  • 10. - 12. клас - 19.09.2017 г. от 18.45 часа

Разпределението на стаите за родителските срещи ще бъде оповестено допълнително.

 

Напомняме на всички ученици 9. до 12. клас, че влизането в сградата на гимназията става чрез електронната система за достъп. Необходимо е да носите чиповете си! 

Учениците от 8. клас ще получат чиповете за достъп на 18.09.2017 г.

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

11.09.2017 г.

От ръководството


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров