ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

26.01.2018 г.; 15,10 ч.

 

 ЗАПОВЕД 

222/26.01.2018 г.

На основание  Писмо от Началника на РУО София- град с изх. № РУО1-2196/26.01.2018г. във връзка с обявена от СРЗИ грипна епидемия в София-град

 НАРЕЖДАМ

1.     Край на I учебен срок: 26 януари 2018г., 19.00 часа

2.     Ваканция за всички ученици: от 27 януари до 6 февруари 2018г.  включително

3.     Краен срок за нанасяне на срочните оценки в дневниците: 29 януари (понеделник), 12.00 часа

4.     Краен срок за изготвяне докладите на класните ръководители:  до 10.30 часа на 30 януари (вторник)

5.     Педагогически съвет за приключване на І срок: 30 януари 2018 г., 12.30 часа

6.     Сесия за оформяне на срочни оценки: 8 и 9 февруари 2018г.

7.     Краен срок за обобщаване и докладване на отсъствията за месец януари (3-26 януари): 31 януари 2018г.

8.     Графикът на олимпиадите (Общински кръг по биология), „Съботното училище" и „Твоят час", планирани за 27 и 28 януари и за 3 и 4 февруари (Областни кръгове по Математика и БЕЛ) не се променя.

9.     Учителите да преструктурират учебното съдържание в срок до 9 февруари 2018г.

10.           Учебните занятия за ІІ учебен срок започват на 7 февруари 2018 г. по І вариант на седмичното разписание за втория срок.  В срок до 5 февруари 2018г. седмичното разписание да бъде публикувано на сайта на Гимназията.

Със заповедта да бъдат запознати всички ученици и учители.

Контрола по изпълнението възлагам на Л. Самуркова, ЗДУД.

  Директор: З. Йончева


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров