ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
СЕСИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ОЦЕНКИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК

Дата на публикуване: 1.02.2018; 9.30 ч.

 Извадка!

 ЗАПОВЕД

На основание Наредба  № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (§ 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО), за учениците, на които, поради отсъствия над определените в Правилника за дейността на 164. ГПИЕ, не е оформена срочна оценка

НАРЕЖДАМ

I.                   Сесията за определяне на срочна оценка за първия срок на 2017/2018 учебна година да се проведе, както следва:

Дата

Предмет

Начало на изпита

Място на провеждане

7.02.2018 г.

 

МАТЕМАТИКА, 12. клас, ЗП

13.30 ч.

стая 1

7.02.2018 г.

МУЗИКА,

8. клас, ЗП

10.45 ч.

библиотека

8.02.2018 г.

МУЗИКА,

8. клас, РП

9.00 ч.

библиотека

8.02.2018 г.

ГЕОГРАФИЯ,

12. клас, ПП

14.00 ч.

библиотека

8.02.2018 г.

ФРЕНСКИ ЕЗИК,

9. клас, ПП

14.00 ч.

библиотека

9.02.2018 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 12. клас, ЗП

14.00 ч.

библиотека

12.02.2018 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 12. клас, ПП

13.30 ч.

библиотека

13.02.2018 г.

ИСПАНСКИ ЕЗИК,

12. клас, ПП

13.30 ч. -ПИСМЕН

17.00 ч.- УСТЕН

библиотека

 

библиотеката

 

Директор: З. Йончева


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров