ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ПРИЕМ В 8 КЛАС
УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ НА ИСПАНСКАТА ГИМНАЗИЯ!
 ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС СА:
1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО - ОРИГИНАЛ
2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОРИГИНАЛ
3.  ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ НА 164. ГПИЕ (ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО)
4. ФОРМУЛЯР НА УЧЕНИКА - ОБРАЗЕЦ НА 164 ГПИЕ (ПРЕДОСТАВЯ СЕ В УЧИЛИЩЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО)
5. ЗДРАВЕН КАРТОН, ТАЛОН С ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИКА И ЛИЧНА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА - ИЗДАДЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА (МОГАТ ДА СЕ ДОНЕСАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО)

 СПРАВКА ЗА МИНИМАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ БАЛОВЕ - ВТОРО КЛАСИРАНЕ в 164. ГПИЕ

ПАРАЛЕЛКА

ПОЛ

БАЛ

  МАКС   /  МИН 

 ИЕ-АЕ девойки 451.000 - 450.000
 ИЕ-ФЕ девойки 448.000 - 441.000
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.
 девойки 447.000 - 440.500
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ.  девойки 450.000 - 448.500
   
 ИЕ-АЕ младежи 434.000 - 425.000
 ИЕ-ФЕ младежи 424.000 - 408.500
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ. младежи 413.500 - 411.000
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ младежи 434.000 - 424.000

 

 СПРАВКА ЗА МИНИМАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ БАЛОВЕ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ в 164. ГПИЕ

ПАРАЛЕЛКА

ПОЛ

БАЛ

  МАКС   /  МИН 

 ИЕ-АЕ девойки 480.500 - 452.500
 ИЕ-ФЕ девойки 470.000 - 446.500
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ.
 девойки 458.000 - 442.500
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ.  девойки 473.500 - 450.000
   
 ИЕ-АЕ младежи 465.000 - 435.000
 ИЕ-ФЕ младежи 439.000 - 416.000
 ИЕ-ПОРТ. ЕЗ. младежи 430.500 - 416.000
 ИЕ-ИТАЛ. ЕЗ младежи 448.500 - 430.500

 

В сайта на РУО София-град можете да намерите баловете на всички паралелки с прием след седми клас в София - за първо и второ класиране.

 

При наличие на свободни места след трети етап:

На 2 и 3. 08.2018 година в канцеларията на гимназията се подават следните документи:
1. Заявление до директора - по образец на 164. ГПИЕ

2. Свидетелство за основно образование - оригинал

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО - оригинал

  • Комисията, определена  със заповед  на директора на 164. ГПИЕ, класира учениците по бал в низходящ ред
  • Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват на 6.08.2018 година
  • Записване на учениците - 7.08.2018 г.

 

РЪКОВОДСТВО НА 164 ГПИЕ


 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров