ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
СВОБОДНИ МЕСТА - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8 КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8. КЛАС

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

11. КЛАС -    1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК  ПОРТУГАЛСКИ

12. КЛАС -    1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПОРТУГАЛСКИ

                     1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ

                     1 МЯСТО С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.      ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСНИ ИЗПИТИ - испански език и втори чужд език

2.      ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН ПРЕДХОДЕН КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018

Забележки:

  • Кандидатите, идващи от чужбина, представят удостоверение, издадено от РУО София-град.
  • При наличие на разлики в учебните планове, учениците полагат приравнителни изпити, съгл. чл. 148 ал. 2 от ЗПУО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  от 9 юли до 30 август 2018 година включително в КАНЦЕЛАРИЯТА НА 164 ГПИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ:

  • 4.09.2018 г. Испански език, 9.00 часа - писмен и 13.00 часа - устен
  • 5.09. 2018 г. - Втори чужд език, 9.00 часа - писмен и 13.00 часа - устен

КЛАСИРАНЕ:
Извършва се по състезателен бал, който се образува от удвоената оценка от изпита по испански език и оценката от изпита по ІІ чужд език.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:  10 септември 2018 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ:  11 септември 2018 г.

ЗА СПРАВКИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСПЕКТИ ПО ИСПАНСКИ И II ЧУЖД ЕЗИК - КАНЦЕЛАРИЯ на 164. ГПИЕ, IV ЕТАЖ


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров