ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Извънкласни дейности
Гимназията отдава голямо значение на развитието на извънкласната дейност, както в областта на науката и културата, така и в сферата на спорта и здравословния начин на живот.

За повече информация, последвайте линковете  - имена на клубове и секции

Клуб "Приятелство"

Създаден през 1995 г., Клуб "Приятелство", поддържа своите традиции и ежегодно обогатява своята дейност.

Значителна част от дейността на клуба е посветена на e-twinning-проекти и доброволчеството. Клуб "Приятелство" работи основно по международни проекти по програма СОКРАТ и по E-twinning проекти с партньори от цял свят.

Разработките на тези проекти се осъществяват на изучаваните в гимназията чужди езици - испански, английски, френски и португалски език.

Водейки се от  тази тема ние, членовете на клуба, се опитваме да запознаем възможно най-много хора с испанската култура. Започнахме от най-малките, посещавайки детска градина, както и най-новите ученици на гимназията с цел тяхното по-лесно приобщаване към останалите ученици и гимназията. Също така установяваме контакти както с учениците от нашето училище, така и с други от страната и Европа. Правим го представяйки се чрез визитки пред останалите страни и участвайки в e-twinning проекти. По този начин не само обогатяваме испанския, но и английския си език.

Програмата на клуба е съставена и се съставя с помощта и идеите на всички негови членове с цел сплотяването им. Интересът на учениците ни към работата на клуба е голям. 

Театрална група "Amistad"

Ръководител на театралната група: Пламен Христов

Театрална  група "Amistad" е създадена през 1995 година и представя пиесите си на испански език. Ежегодно се провежда конкурс за попълване на актьорския състав и интересът на учениците е много голям.

 През 2018 година театралната група работи по ръководството на Кармен Еспиноса и представи спектакъла "Los interese creados" от Jacinto Benavente

МАРИО КРЪСТЕВ ОТ 9 В КЛАС 

СПЕЧЕЛИ ЖУРИТО С МАЙСТОРСКОТО СИ ИЗПЪЛНЕНИЕ

И 

ПОЛУЧИ НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКТЬОР!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!


 

 

 

Представлението "El Zorro", 2017 година

 

 Клуб "Европа"

Ръководител: Снежина Томова

Клубът е създаден по инициатива на учители и ученици от 164. ГПИЕ през 1998 г. и има за цел:

  • да формира европейски дух и европейско съзнание у учениците

  • да засили толреантността и взаимното уважение

  • да развие самостоятелност

  • да даде възможност на учениците да натрупат опит в организационната и ръководна дейност

  • да развие комуникативни способности като осигурява възможност за контакти с ученици от страната и други европейски държави

  • да насърчава клубната дейност с партньори от България и чужбина

Клубът е член на Националното сдружение на българските европейски клубове, основано през 2000 г. Освен периодичните сбирки на клуба ежемесечно се провеждат и срещи със софийските европейски клубове в Информационния център на Европейската комисия в България.

 ------------------------------------------------------

 Клуб "Екология"

Ръководител: Стефка Китанова 

Клубът е основан през 1996 г. Членовете му участват в  сбирките на ученическия Екопарламент, работят съвместно по програми и проекти за запазване на българската природа, почистване на водите, създаване на уют и чистота, съвместими с условията на градски живот.

  

  

 

 Клуб "Млад художник"

Ръководител: Доротея Миланова

В началото Клубът беше създаден за изработване на декорите, костюмите и плакатите на театралната група.

Впоследствие дейността му беше разширена и днес работи активно за облагородяване на училищната среда.

Членовете на клуба изработват поздравителни картички, бижута от полимерна глина, украса за училищните празници, подреждат изложби, организират базари и др.

   

  


 Клуб "Млад експериментатор"

 Ръководител: Диана Бъдева

Клуб " Млад експериментатор" е с основна насоченост в областта на химията и целта му е да отговори на интересите на по-любознателните ученици.

Работата на участниците с свързана с интересни  химични експерименти, разработване на ученически проекти за участие в Училищната научна конференция ,  посещения на производствени предприятия и Химически лаборатории.

През учебните 2012/2013 г.,   2013/14 г. и 2014/15 г. клубът работи в рамките на Проект "УСПЕХ".

 

 Вокална група

 Ръководител: Росица Йорданова

Вокалната група участва ежегодно в традиционния концерт на Гимназията. Представя се достойно на градски конкурси и фестивали, организирани от Столичния общински съвет и Министерството на образованието и науката.

 

Спортни секции

Ръководители: Нина Пешева, Петя Станчева и Светослав Петров


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров