ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2018 Г., СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВАЖНИ СРОКОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЛЕДИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

 

 Инструктаж за  зрелостника по време на ДЗИ, вкл. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОДУЛИТЕ - Предстои да се публикува актуална информация за випуск 2018, когато постъпи в училище

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  

приключване на 12. клас, випуск 2018

 

23-27 април 2018 г.

Подаване на заявления за изпити за промяна на оценка от зрелостниците, които желаят

11 май 2018 г.

Краен срок за оформяне на оценките

14 май 2018 г.

Административен съвет за 12. клас

15 май 2018 г.

  • 10.00-10.45 ч.- поднасяне на венец на паметника на Кирил и Методий
  • 11.00 ч. - последен час на класа
  • 12.10 ч. - изпращане на Випуск 2018
  • 14.00-17.00 ч.- изпити за промяна на оценка,  изпити за оформяне на годишна оценка, оценка по предмети и поправителни изпити

 16 май 2018 г.

8.30-11.30 ч

12.30-15.30 ч  

Изпити за промяна на оценка,  изпити за оформяне на годишна оценка, оценка по предмети и поправителни изпити

17 май 2018 г.

  • обявяване на резултатите от изпитите
  •  заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ
  •  изпращане в РУО София-град на базата данни с допуснатите до ДЗИ

18 май 2017 г.

14.00 часа, Театралната зала - връчване на служебните бележки за допускане до ДЗИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

21 май 2018 г.

8.00 ч. - ДЗИ БЕЛ

23 май 2018 г.

8.00 ч. - II ДЗИ

29 май -

1 юни 2018 г.

ДЗИ по желание на ученика

до 13 юни  2018 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

18-22 юни 2018 г.

Връчване на дипломите


Презентация, представена през учениците от 12. клас на 28.02.2018 г.: Информация за випуск резултатите на випуск 2017; График на предстоящите дейности и сроковеИзчисляване на дипломата   и др.

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров