ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Училищно настоятелство
ДОКУМЕНТИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО (публикувани също в съответните подраздели)

Протокол от Общо събрание на настоятелството от 15.02.2018

Отчет за 2017 година

Бюджет за 2018 година 

 

 ******************************************************* 

Училищното настоятелство  при 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на целите, залегнали в устава му.

Всяка година УН организира закупуването и раздаването на учебниците на учениците, подпомага финансово много от извънкласните дейности, сътрудничи на ръководството на училището за осъществяване на различни проекти, осигурява квартирата на учителя от Испания.

Стремим се да възстановим стародавната българска традиция, която в нашата история е била от особено голямо значение за укрепването и възраждането на родната култура и образование. Ние, родителите, считаме, че трябва да поемем нашата отговорност и роля и да допринесем за успеха и щастието на нашите деца.

Нека да направим живота и обучението на нашите деца по-приятни и полезни. Нека да си поставим това за цел и да я посветим на тях като наша награда за положените усилия и труд, за да бъдат достойни ученици в това елитно училище!

 *******************************************************

ДОКУМЕНТИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съвет на настоятелите на УН при 164 ГПИЕ "Мигел де Серванте


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров