ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Училищно настоятелство

 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги, 

приложено изпращам покана за ОС на УН на 11.05.2017 г. 

Моля потвърдете присъствието си, а при невъзможност да присъствате да изпратите обратно попълнено пълномощно. 

Покана

Пълномощно

На 19.04.2017 г. в СО се проведе дългоочакваната среща с г-жа Савина. Конкретно решение на проблема със спортните площадки на нашите деца все още не е открито. Договорихме се за: 

1. Среща идващата седмица с екипа изготвил проекта за двора. Очакванията ни са за оптимизиране на проекта. 

2. Среща с ръководството на 129 ОУ, с което делим сградата, с молба да се включат и съдействат (и финансово). 

3. Нова среща с г-жа Савина преди внасяне и защита на оптимизирания проект. На нея ние, от УН, ще трябва конкретно да обявим как ще се включим в съфинансирането на проекта. 

На разположение съм за обсъждане, моля, ако имате идеи не чакайте до събранието!

До скоро виждане!

М. Донкова, председател на СН

 ******************************************************* 

Училищното настоятелство  при 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на целите, залегнали в устава му.

Всяка година УН организира закупуването и раздаването на учебниците на учениците, подпомага финансово много от извънкласните дейности, сътрудничи на ръководството на училището за осъществяване на различни проекти, осигурява квартирата на учителя от Испания.

Стремим се да възстановим стародавната българска традиция, която в нашата история е била от особено голямо значение за укрепването и възраждането на родната култура и образование. Ние, родителите, считаме, че трябва да поемем нашата отговорност и роля и да допринесем за успеха и щастието на нашите деца.

Нека да направим живота и обучението на нашите деца по-приятни и полезни. Нека да си поставим това за цел и да я посветим на тях като наша награда за положените усилия и труд, за да бъдат достойни ученици в това елитно училище!

 *******************************************************

ДОКУМЕНТИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съвет на настоятелите на УН при 164 ГПИЕ "Мигел де Серванте


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров