ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
План-програма за дейностите на УС към 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес"

План-програма за дейностите на Ученическия съвет

към 164. ГПИЕ  "Мигел де Сервантес"

2013/2014 учебна година

 

1. Оказване съдействие на Ръководството и Педагогическия съвет на училището при организиране и провеждане на различни събития и проекти

2. Целогодишно провеждане на дебати, лекции, дискусии по касаещи учениците въпроси.

3. Установяване на диалог между Ученическия съвет, Ръководството и Педагогическия съвет с цел подобряване на училищната среда.

4. Сътрудничество и работа по съвместни проекти с училищните клубове.

5. Излагане на постери с полезна за учениците информация /състезания, конкурси, проекти, ваканции, концерти и др./

6. Организиране на поне един конкурс.

7. Честване на Празника на влюбените.

8. Организиране и провеждане на деня на ученическото самоуправление.

 

Забележка: План-програмата подлежи на промени.

 

 Председател:  Адриана Василева

  

Запознайте се още с:

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров