ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА И КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

ІI  срок 2016/2017 г.

 

  • График за провеждане на часа на класа и втория час на класа за обработване на документация от класните ръководители и консултации с родители

Клас

Ден и час на провеждане

Водещ

 

 

VІІІ

 I. Обработване на документация и консултации с родители

СРЯДА,  12.20 ч.-13.00 ч.:

Класен ръководител

СРЯДА

 ІІ. 13.00 ч.-13.40 ч.: тематичен

Класен ръководител, педагогически съветник или външен лектор

 

ІХ - ХІІ

СРЯДА

І. 12.20 ч.-13.00 ч.: тематичен

Класен ръководител, педагогически съветник или външен лектор

СРЯДА

ІІ. 13.00 ч.- 13.40 ч.: обработване на документация и консултации с родители

Класен ръководител

  • Някои от тематичните занимания, които изискват работа с малобройни групи и в някои случаи с външни модератори, се провеждат по класове и в други дни по график и в стаи, предварително оповестени от педагогическия съветник.
  • Обработването на документацията се извършва в учителската стая.
  • Консултациите с родителите се провеждат пред учителската стая.

 

  • ГРАФИК ЗА ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ - ВТОРИ СРОК 2016/2017 ГОДИНА ЗА 9. И 10. КЛАС - 12.20-13.00 ЧАСА - ТЕАТРАЛНА ЗАЛА 

 

дати

9. клас

15.03.2017 г.

29.03.2017 г.

19.04.2017 г.

10. клас

22.03.2017 г.

5.04.2017 г.

10.05.2017 г.

Графикът е изготвен от Старши експерт отдел „Столичен" - Централно военно окръжие", съгласувано с Гимназията.

Часовете по военно обучение се провеждат в рамките на графика за час на класа за съответния випуск.


Зам. директор УД:    /Л.Самуркова/

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров