ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ГРАФИЦИ - КОНСУЛТАЦИИ, ЧАС НА КЛАСА, ВОЕННО ПБУЧЕНИЕ

ІI  срок 2017/2018 г.

 

  • График за провеждане на часа на класа

Клас

Ден и час на провеждане

Водещ

 

 

VIII E,

ІХ - ХІІ

 

СРЯДА

12.25 ч.-13.05 ч.: тематичен, според плана на всеки класен ръководител

Класен ръководител, педагогически съветник или външен лектор

 

 

VІІІ АБВГД

СРЯДА

13.10 ч.-13.50 ч.: тематичен, според плана на всеки класен ръководител

Класен ръководител, педагогически съветник или външен лектор

  • Някои от тематичните занимания, които изискват работа с малобройни групи и в някои случаи с външни модератори, се провеждат по класове и в други дни по график и в стаи, предварително оповестени от педагогическия съветник.
  • Обработването на документацията се извършва в учителската стая.
  • Консултациите с родителите се провеждат пред учителската стая.

 

  • ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ в 9. и 10. клас

Графикът се изготвя въз основа на писмо от Старши експерт отдел „Столичен" - Централно военно окръжие", съгласувано с Гимназията.

Часовете по военно обучение се провеждат в рамките на графика за час на класа за съответния випуск.


ДИРЕКТОР:  З. ЙОНЧЕВА

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров