ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Седмично разписание 2016/2017 година

 ВТОРИ срок на 2016/17 учебна година

Дневен режим

I смяна

IX- XII   клас

II смяна

VIII клас

I блок

7.30 ч. - 8.50 ч.

0 блок

12.20 ч. - 13.40 ч.

II блок

9.15 ч. - 10.35 ч.

I блок

14.00 ч. - 15.20 ч.

III блок

10.50 ч. - 12.10 ч.

II блок

15.45 ч. - 17.05 ч.

0 блок

12.20 ч. - 13.40 ч.

III блок

17.20 ч. - 18.40 ч.

 

ПЪРВИ и ВТОРИ вариант

 
 
 
 
Разпределението на стаите за 0 или IV блок и по двата варианта е на таблата в училище: (1) на входа срещу охранителя, (2) до учителската стая и (3) до каб. на пед. съветник.
 
 
 ***********************
 
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, ТРЕТИ ЧАС ПО ФВС - ПЛУВАНЕ

Басейн на 22 СУ "Г. Раковски"

ВТОРИ СРОК

 

 начален

час

понеделник вторник сряда четвъртък петък

 I

вар

14.00 ч. 11а 10а; 11в 9в; 11г

13 ч

10г;  9г

14:45 ч. 9б; 10б 11б 10в 11д

13:45 ч 

10д; 9д

 учители

Пешева, Хранова

Станчева

Хранова, Станчева

Пешева, Станчева

Хранова, Пешева

II вар 14.00 ч.
11б 10в; 11в 11д; 9в

13 ч 

10д; 9д

14:45ч.
9а; 10б 11а 10а 11г   

13:45 ч

10г; 9г

 

Пешева, Хранова

Станчева

 Хранова, Станчева

Пешева, Станчева

Хранова, Пешева

 

За всеки от класовете заниманията са по един учебен час.

Треньор: Емилия Кирилова- 0899655706

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров