ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
Проект УСПЕХ - Документи
Проект УСПЕХ

Предстои началото на четвъртата година на дейностите по  проект

"Да направим училището привлекателно за младите хора"
/Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ/.

Проектът BG  051 РО 001-4.2.05 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на проекта през учебната 2014/2015 г. ще работят 7 групи за извънкласни дейности:

Клуб "Млад експериментатор"
Ръководител Диана Бъдева, ст.учител по химия и ООС

Клуб по творческо писане "Родно слово"
Ръководител Диана Миронова, ст.учител по български език и литература

Секция по бадминтон "Златно перце"
Ръководител Петя Станчева, ст.учител по физическо възпитание и спорт

Секция по тенис на маса "Да успяваме заедно"
Ръководител Нина Пешева, ст.учител по физическо възпитание и спорт

Театрална група на испански език "Приятелство"
Ръководител: Алмудена Лопес, ст.учител по испански език

Студио за модерни танци "Ритъмът в мен"
Ръководител Петър Герзилов, състезател по спортни танци

Студио за български народни танци "Пламък"
Ръководител Мая Филипова, ст.учител по физическо възпитание и спортДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров