ЗА ГИМНАЗИЯТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ТРАДИЦИИ НАСТОЯТЕЛСТВО КОНТАКТИ
ръководител Диана Бъдева, ст.учител по химия и ООС
ръководител Валери Банчев, учител по физическо възпитание и спорт
ръководител Петя Станчева, ст.учител по физическо възпитание и спорт
ръководител Нина Пешева, ст.учител по физическо възпитание и спорт
През 2013/2014 младите журнлисти ще работят извън УСПЕХ
ръководител Алмудена Лопес, учител по испански език
ръководител Мая Филипова, ст.учител по физическо възпитание и спорт

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИСайтът е създаден от Стефан Димитров